Qeydiyyat
Mentor
Şifrə ən azı 8, ən çox 32 simvol olmalıdır. Şifrədə bir böyük hərf (A-Z) olmalıdır. Şifrədə bir kiçik hərf (a-z) olmalıdır. Şifrədə ən azı bir xüsusi simvol olmalıdır: ~ ! @ # $ % ^ * ( ) _ - + = { } [ ] | : ; , ? . < > & və ya ' işarələrindən istifadə edilməməlidir. Şifrədə bir rəqəm (0-9) olmalıdır.